Persondatapolitik

Dataansvar

Beauty by me (BBM) behandler personoplysninger for at kunne varetage et kundeforhold i forbindelse med salg af produkter på hjemmesiden. Følgende persondatapolitik informerer om behandlinger af dine personoplysninger. BBM er dataansvarlig i forbindelse med indsamling af personoplysinger tilknyttet dit kundeforhold. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Beauty by me
Ejbovej 57
DK-4632 Bjæverskov
E-mailadresse: info@beautybyme.dk
CVR 21548995

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne levere produkter købt på vores hjemmesiden. Herunder at kunne etablere et kundeforhold, opretholde kontakt til kunde, levere produkterne til kundens adresse, yde service, fakturere med videre. Vi indsamler kun personoplysninger som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser i forbindelse med vores produkter.

Følgende personoplysninger indsamles:

 • navn
 • fødselsdato
 • køn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • kundenummer
 • IP-adresse
 • ordrenummer
 • fakturanummer
 • betalingsoplysninger

Opbevaring af data

Alle data, primære og sekundære som fx backup, opbevares i vores eget datacenter i Danmark.

Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamling af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det sker samtidig med at du opretter en bestilling online, hvorved du selv indtaster dine personoplysninger. Vi indhenter som udgangspunkt ikke personoplysninger fra registre eller andre instanser, med mindre der kan være tale om en slåfejl fx i en adresseoplysning.

Informationssikkerhed

Sikkerhed har høj prioritet hos BBM. Vi har løbende fokus på hvordan vi bedst beskytter dine personoplysninger samt vores data og systemer. Vi beskytter vores systemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til disse.

Databehandleraftaler

Vi indgår altid databehandleraftaler når påkrævet. I forbindelse med dine personoplysninger sørger vi for kun at benytte databehandlere som lever op til en høj standard for informationssikkerhed. Personoplysninger du har afgivet til BBM leveres ikke videre i andre henseender end i forbindelse med levering via GLS, hvor vi får genereret en forsendelseslabel.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger når de ikke længere er nødvendige i forbindelse med de formål som var grunden til behandlingen. Der gælder lovkrav om regnskabspligt/bogføring som blandt andet omfatter at vi skal opbevare regnskaboplysninger i 5 år. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af personoplysninger, så vi ikke unødigt gemmer oplysninger i længere tid end påkrævet.

Udlevering af oplysninger

BBM udleverer ikke dine personoplysninger til 3. part i forbindelse med markedsføring eller kommerciel brug. Dine personoplysninger behandles udelukkende i forbindelse med dit kundeforhold, samt i forbindelse med levering via GLS.

I tilfælde af anmodninger i forbindelse med dommerkendelser eller anden form for lovlig dokumentation vil vi være nødsaget til at udlevere eventuelle personoplysninger til de rette instanser.

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Adgang til sletning eller ændring af dine personoplysninger

Du har online adgang vores vores hjemmeside til at rette dine kundeoplysninger.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning for at du kan handle hos BBM.

Klager

Klage over vores behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk